Zdawalność

Na wynik egzaminu państwowego największy wpływ ma jakość szkolenia. To bezpośrednio przekłada się na zdawalność. Niektóre ośrodki szkolenia prezentują wyniki zdawalności, nie podając niezależnego źródła wyliczeń. Stąd ogromne rozbieżności między danymi podawanymi przez ośrodki, a średnie wyniki podawane przez WORD. Średnia zdawalność w WORDach na kat B. waha się na poziomie 25-33 %[1][2], natomiast większość ośrodków chwali się zdawalnością na poziomie 60-70 %, lub prezentuje niejasne stwierdzenia typu "najwyższa zdawalność w mieście". Do naszego ośrodka nie docierają informacje z innych, niezależnych instytucji na temat zdawalności w naszym ośrodku, a tym bardziej w innych ośrodkach. Dlatego też nie możemy powiedzieć czy zdawalność w naszym ośrodku jest najwyższa, czy nie. Wiemy tylko z bezpośrednich relacji naszych kursantów, że większość młodych osób zdaje za pierwszym lub za drugim razem. Uważamy, że najlepszą i najbardziej rzetelną rekomendacją są opinie o nas w środowisku. Dlatego też jako pierwsza i na razie jedyna szkoła w Nidzicy uruchomiliśmy dla naszych kursantów platformę, na której mogą oni przedstawić opinię na temat szkolenia w naszym ośrodku.

Przypisy:
  1. Łukaszewicz Agata, "O prawo jazdy trudniej, choć egzamin łatwiejszy", "Rzeczpospolita" 21.04.2010
  2. "Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie" 28.07.2010