Pomoce dla kursantów

Poniżej zamieszczamy materiały do wykorzystania przez kursantów. Mamy nadzieję, że będą one pomocne w samodzielnej nauce i pozwolą utrwalić materiał prezentowany na wykładach.

Materiały