Historia OSK

Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto Szkoła Waśniewski założyłem w grudniu 2009 r.

W 2011 roku nawiązałem współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie. Efektem tej współpracy jest możliwość skorzystania przez kursantów z placu manewrowego WORD, co znacząco wpływa na zdawalność egzaminu praktycznego.

Od 2013 r. prowadzę działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zaangażowanie w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rozdanie nagród
źródło: Dorota Mikłaszewicz, Wiedzę o ruchu drogowym mają w małym palcu, nidzica.wm.pl